top of page

จัดส่งฟรี!! เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด :)...

เงื่อนไขการจัดส่ง

  • กระทุ่มแบน Same-Day: คุณลูกค้าในเขตกระทุ่มแบน เพียงสั่งสินค้าครบ 200.- จัดส่งฟรีภายในวันที่สั่งสินค้า

  • สำหรับลูกค้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร และบ้านแพ้ว สั่งสินค้าครบ 300.- จัดส่งให้ฟรี

  • สามารถสั่งสินค้าล่วงหน้า และกำหนดวัน & เวลาจัดส่งที่คุณลูกค้าสะดวกได้

รายการสินค้าสำหรับรอบขาย และจัดส่ง
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ถึง
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
**ร้านหยุดทุกวันจันทร์**

สำหรับลูกค้า "ร้านพิต-เทอ-รี่" ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

messageImage_1717765371875.jpg
messageImage_1717765397895.jpg
messageImage_1717765423580.jpg
messageImage_1715335440419.jpg
bottom of page